SA09: Tvärvetenskaplig rymd- och flygprojektkurs #01

SA09: Tvärvetenskaplig rymd- och flygprojektkurs #01

4-7,5 hp HP
Startdatum: 29 februari 2024

Lärosäte: Luleå tekniska universitet

Målgrupp: Doktorand, Industri

Akademi: Product Development Academy (PDA)


Senaste anmälningsdag: 20 februari 2024
Platser: 16 lediga (av 20)

Sista anmälningsdagen är redan passerad.

Rymd och flyg är innovativa tvärvetenskapliga områden med stor potential att bygga hållbara lösningar och företag. I den här kursen designar och genomför du korta interdisciplinära utvecklingsprojekt med affärspotential, lär dig att pitcha och matcha din forskningskompetens till olika målgrupper.

Varmt välkommen till projektkursen i rymd- och flyg!

Kursen startar höstterminen 2023.

Den består av 3 delar, där Del 1-2 ger 4 HEC (högskolepoäng på doktorandnivå) och Del 3 är frivillig och kan ge 1-3,5 HEC. Kursen ges på engelska.

Welcome to this project course for aerospace innovations!

The course starts February 2024. It consist of 3 parts: Part 1 and 2 give 4 HEC (higher education credit) and Part 3 is optional and can give 1-3,5 HEC.

Part 1: Prerequisites for successful cross-disciplinary collaboration

SESSION 1: Portfolio and Pitching (including retrieval augmented generative AI, social media and events, and video recordings)

SESSION 2: Authorship principles and management of IPR

Part 2: Design of collaborative research propositions

SESSION 3: Project structure and deliverables

SESSION 4: Analysis of skills needed for a collaborative research proposition (including support from cross-disciplinary skills)

Part 3: (optional) Execution of cross-disciplinary project

SESSION 5: Execute interdisciplinary aerospace project

(For PhD candidates: agreement on number of credits is required for this optional part.)

Organisation

Lectures (online), workshops (online/onsite) and attendance at aerospace events. Examination includes public presentation of the PhD candidate’s research profile. The project is optional.

Examination

The examination includes (1) a report containing the participant’s portfolio and pitch and (2) a project plan including delivery and execution of an interdisciplinary aerospace project. For the optional part a final presentation of the project is required. The grade is pass/not pass..

 

Administrativ information

Kurskostnad: 12 000 kr. Resekostnader bekostas av deltagarna. Kursen ges kostnadsfritt inom ramen för SARC (Swedish Aerospace Research Program) och Rymdforskarskolan vid LTU.

Anmälan här. Begränsat antal deltagare.

Frågor? Kontakta: Erik Nyberg  or Anna Öhrwall Rönnbäck

Kontakt

Dela