PM5: Individuell forskningskommunikation, Steg 3 Presentationsteknik – ONLINE

PM5: Individuell forskningskommunikation, Steg 3 Presentationsteknik – ONLINE

2.0 HP
Startdatum: 29 april 2024

Lärosäte: Högskolan i Halmstad

Målgrupp: Industri, Doktorand

Akademi: Produktionsakademien


Senaste anmälningsdag: 30 juni 2024
Platser: 2 lediga (av 2)

Du behöver logga in för att anmäla dig

Kursen är helt inriktad på att lära ut och träna presentationsteknik för forskare och doktorander…

Denna kurs är avsedd för de som står inför en viktig presentation av sin forskning som t.ex. licentiat eller doktorand och kursen är uppföljare till ögonöppnaren för forskningskommunikation PM1, alternativt PM2.

Utbildningen ges on-line under två kurstillfällen med en deltagare per gång. Den är praktiskt inriktad och förutsätter att deltagaren skickar in en inspelad presentation till kursledaren i förväg. Under kursen ges en kort teoretisk genomgång av hur förberedelser och genomförande bör gå till, sedan analyseras presentationen och deltagaren får konkreta tips om förändringar och förbättringar. Dag två görs analys av den nya presentationen som kursdeltagaren gjort efter förändringar och förbättringar. Efter genomgången görs också en intervju med svårare forskningsinriktade frågor och analys av svaren.

Utbildningen är individuell. Boka personligt kurstillfälle då det passar dig genom att skicka ett mail till claes@johnssonmedia.se

Kursen ges på svenska eller engelska.

The course is individual and will be given according to agreements with registered participants and the course provider (claes@johnssonmedia.se).

When you have registered for this course you will be contacted by the course provider.

Presentation skills

This is an on-line course on two separate days, for those who are about to do an important presentation about their research to a mixed audience, especially when you have reached licentiate or PhD exam.

Prerequisites

PM1: Research Communication Step 1 – Eye opener

Aim

Participants should be able to successfully present their research to a mixed audience.

Content

This course is focused on some theory and a lot of practical training. Before day one you send a recorded presentation to the course leader. On the first day of the course we have some theory and then analyze and suggest how to change the presentation for the better. Then you have a few days to work with, improve and record a new presentation that we analyze day two. Followed by an interview with critical scientific questions about your research presentation.

Organization

This is an on line two half-day course. When you have registered for the course you will be contacted by the course provider.

Examination

As an examination the participants should do an approved presentation about their research.

Kontakt

Dela