P01: Produktionsinnovation #08

P01: Produktionsinnovation #08

7.5 HP
Startdatum: 23 oktober 2023

Lärosäte: Jönköping University, Luleå tekniska universitet

Målgrupp: Industri, Doktorand

Akademi: Product Development Academy (PDA) Produktionsakademien


Senaste anmälningsdag: 29 september 2023
Platser: 25 lediga (av 25)

Du behöver logga in för att anmäla dig

Kursen ger inblick i produktionsutmaningar och innovativa produktionslösningar hos ett stort antal producerande företag, som tjänar som inspiration och ”live cases” (exempelvis SSAB, Sandvik, Gnosjöföretag).

Varmt välkommen till en introduktionskurs specialsydd för Produktion2030.

För dig som doktorand ger kursen hjälp och stöd i dina doktorandstudier inom produktion och innovation genom att väva samman dessa forskningsområden och ge nya perspektiv. Du väljer själv fördjupningsområden, gärna kopplat till ditt doktorandprojekt. Dessutom ger kursen goda möjligheter att skapa långsiktiga relationer och nätverk inom akademi och industri.

“I learned about the breadth of innovation, and how the type of innovation makes a huge difference and can be a critical element in companies’ strategies“

Planerade kursmoment 2023-2024 (preliminära datum, notera: kan bli enbart på plats session 1-3 och 5)

23-24 okt Luleå & Piteå (på plats eller online)

Introduktion till Produktionsinnovation. Trender i framtidens produktion. Kreativitet och innovation. Exempel från industrin och studiebesök hos företag som tänker nytt och annorlunda i produktion.

På plats: rek hotell Luleå Elite Stadshotellet eller Nordic Choice Quality hotel. Även möjligt online, men på plats rekommenderas.

6-7 dec Jönköping & Hillerstorp, Gnosjö (på plats eller online)

Mer om innovation – vad är det – och vilken betydelse har det i industrin. Kunskapsintensiv produkt- och produktionsutveckling genom besök på Jönköping University och Automation Småland.

1-2 feb Uppsala/Stockholm/Södertälje (prel. Södertälje Science Week på plats eller online)

Fördjupning om AI för produktion och framtidens produktionsinnovation med fokus på tillverkning och återtillverkning av elektronikkomponenter för IT. Samverkan industri-akademi. Arbete med eget projekt.

14-16 feb (online)

Via länk: Seminarium (ca 2 h per person/grupp) om det egna projektet.

25-26 mar Norrköping (på plats)

Presentation av det egna projektet med en slutkonferens för kursdeltagarna på Arbetets Museum.

För doktorander är kursens omfattning 7.5 högskolepoäng. För deltagare från företag är det en diplomutbildning med omfattning utöver träffarna som bestäms individuellt. På diplomet anges kursmomenten. Examination baseras på aktivt deltagande samt eget arbete som består av läsning, eget projekt med muntlig och skriftlig projektrapportering samt skriftlig reflektion efter varje träff. Kursen ges på engelska även om vissa moment kan vara på svenska. Kursen ges inom Produktion2030. Kostnad för företagsdeltagare 12 500 kr. Kursplanerade middagar (vid inlednings- och avslutningstillfällen), luncher och fika ingår. Resa till och från kurstillfällen samt boende bekostas av deltagarna.

“The company visits showed different approaches to innovations and were thus quite helpful for the course”

Anmälan här. Begränsat antal platser.

Frågor? Hör gärna av dig till kursansvarig Anna Öhrwall Rönnbäck, anna.ohrwall. ronnback@ltu.se eller biträdande kursansvariga Kerstin Johansen, kerstin.johansen@ju.se och Lisa Larsson, lisa.larsson@ltu.se.

Sammankomster

23 oktober 2023 10:30 - 24 oktober 2022 13:00

Onsite meetings

LTU, Hus A, ingång A1 (Karta)

6 december 2023 10:00 - 7 december 2023 17:30

Onsite meetings

Jönköping, JU, Hillerstorp (Karta)

1 februari 2024 13:00 - 2 februari 2024 16:00

Onsite meetings

Stockholm & Södertälje (Karta)

14 februari 2024 - 16 februari 2024

Online only

Web-based seminar (2 h/participant)

25 mars 2024 14:00 - 26 mars 2024 13:30

Onsite meetings

Prel Norrköping, Arbetets museum (Karta)

Kontakt

Dela