Hållbarhet för rymd- och flygapplikationer #02

Hållbarhet för rymd- och flygapplikationer #02

4 HP
Startdatum: 21 april 2023

Lärosäte: Blekinge Tekniska Högskola, Chalmers tekniska högskola, Kungliga Tekniska högskolan, Linköpings universitet, Luleå tekniska universitet

Målgrupp: Industri, Doktorand

Akademi: Product Development Academy (PDA) Produktionsakademien


Senaste anmälningsdag: 19 april 2023
Platser: 36 lediga (av 40)

Du behöver logga in för att anmäla dig

Kursen ger en översikt över FNs hållbarhetsmål (SDGer), och verktyg för att bedöma och utveckla ökad hållbarhet i rymd- och flygapplikationer inom deltagarnas egna forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt.

Kursen ges enbart på engelska. PRELIMINÄR INFORMATION.

Target group

PhD candidates and postdocs conducting research in the Swedish Aerospace Research Center (SARC) and the Graduate School of Space Technology, and aerospace engineers, active in research & development and research & innovation (R&D/R&I) projects.

Course objectives

The objective of this course is to increase awareness about sustainability issues in the participant’s own and other participants’ ongoing R&D/R&I projects, and to improve the participant’s ability to address these issues in their own work. 

By raising sustainability issues in the participant’s current project, and by reflecting upon them in groups with other course participants, teachers and guest lecturers, the course objective is that the participant achieves deeper insights about sustainability aspects, in order to improve management of and communication about sustainability issues in the current project, the research work, and, especially for industrial participants, in their organizations.

On completion of the course, the participant should be able to demonstrate (in a short text and in a presentation of the PhD research project) the ability to make relevant sustainability statements about the own research (R&D/R&I) project and be able to discuss the project in relation to UNDP’s 2030 sustainability goals.

Course fee

 7500 SEK/participant (free of charge and prioritized for SARC and Graduate School of Space Technology).

Organisation/Sessions

The course consists of 5 sessions, combining:

SESSION 1: April 21, 10.00-12.15: Sustainability seminar with Swedish Aerospace Industry

SESSION 2: April 27, 8.30-10: Perspectives on sustainability in Aerospace and the SDGs (professor Ola Isaksson, Chalmers,  professor Dag Avango, Luleå University of Technology)

SESSION 3: May 4, 12.30-14.30: Creative and innovative sustainability workshops (professors René Laufer, Anna Öhrwall Rönnbäck, assistant professor Lisa Larsson, LTU)

SESSION 4: May 12, 12.30-14: Seminar on Sustainability in Engineering Design (professor Sophie Hallstedt, Blekinge Institute of Technology)

SESSION 5: May 25, 12.30-17: Final seminar – participants’ presentations

Examiners, course responsible and contact information

Professor Marta-Lena Antti, chair Engineering Materials, LTU. E-mail: marta-lena.antti@ltu.se

Professor René Laufer, chair Space Systems, LTU. E-mail: rene.laufer@ltu.se

Professor Anna Öhrwall Rönnbäck, chair Product Innovation, LTU. E-mail: anna.ohrwall.ronnback@ltu.se

Kontakt

Dela