Kunskap och verktyg för en utvecklad affärsmodell

Kunskap och verktyg för en utvecklad affärsmodell

Nyhet

Med avstamp i resultaten från projektet ATIT genomfördes den 20 mars en teknikworkshop kring tjänstefiering med fokus på tillverkande små och medelstora företag. Det är viktigt att fråga sig om det är produkten eller kompetens, erfarenhet, kunnande, logistik och projektledningen som är det egentliga kundvärdet. Tar ni verkligen betalt för det ni levererar?

Teknikworkshoppen arrangerades i samarbete mellan IUC Syd och RISE IVF med stöd av Produktion2030. Att det var bra diskussioner och många nya insikter för företagen visade utvärderingen med all tydlighet. Det var också uppskattat att workshoppen hölls hos ett av de deltagande företagen, Clemondo.

Totalt deltog tio företagsrepresentanter från fyra företag där forskningsledare Barbro Lagerholm från RISE IVF presenterade forskningsresultat från Produktion2030s projekt ATIT, mycket med fokus på tjänstefiering i tillverkande små och medelstora företag. Leverantörerna är ofta en viktig del av kundens kritiska framgångsfaktorer utan att egentligen få – eller snarare ta – betalt för det. Genom att tydliggöra, systematisera och utveckla de tjänster som verksamheten utför kring produkten kan såväl affärsmodell som lönsamhet förbättras.

Workshoppen uppfattades som något av en väckarklocka av många av deltagarna, en inspiration till att tänka i nya banor, men gav även en insikt om att det var ett eftersatt arbete. Att börja vända på stenar och försöka etablera ett tjänstefieringstänk var återkommande kommentarer.

Med workshoppen väcktes också en hel del frågor: Går det att kartlägga kunder och leverantörer för att hitta rätt värde i relationerna? Hur vi kan bli bättre? Hur vi kan hjälpa kunden, hur skapar vi mervärde? Intresset var stort och engagemanget var tydligt – så pass att ett av företagen under workshoppen erbjöd ytterligare en träff hos dem. Inför ett nästa steg konstaterade också en av deltagarna: ”Det finns värden att plocka fram, det gäller bara att hitta dem …”

Mer information har roger.lundin@ri.se.

Dela