Krönika från Margareta Groth, VINNOVA

Krönika från Margareta Groth, VINNOVA

Nyhet

Intryck från SPS2014 kommuniceras i Kunskapsförmedlingens första krönika. Läs den!

Jag är just nu på hemväg från SPS14 i Göteborg, en konferens som samlar många av Sveriges produktionsforskare. Det är alltid intressant att se vad som händer när så många personer samlas, och det är inte alltid det man förväntar sig som blir det mest intressanta på resan, utan snarare tvärtom.

Professor Marco Taisch från Politecnico di Milano pratade engagerat om den kompetensbrist som finns i tillverkningsindustrin i Europa och USA. Vi har ett överskott på arbetslösa personer som inte har rätt kompetens och erfarenhet för jobb i tillverkningsindustrin, samtidigt som industrin har kompetensbrist och mycket svårt att rekrytera personer med den kompetens man önskar.

Föryngring dök upp som samtalsämne många gånger under dagarna i Göteborg, och pekades ut av flera keynote-talare som en nyckelfaktor för tillverkningsindustrins framtid. Vilka förutsättningar finns för föryngring, och vad gör vi för att åstadkomma den? Det fanns många ganska övergripande förslag, ofta på en mer abstrakt än konkret nivå.

Diskussionen fick mig att fundera på vad vi faktiskt gör för att intressera ungdomar för produktion och tillverkning, vad gör vi för att behålla dem inom området, vare sig det är forskning eller inom industrin? Är vi bra på att ge unga människor bra förutsättningar inom vårt område? Det kan vara så lätt att ha en abstrakt och generell strategi – och inte ta tillvara på den förändringspotential som finns. Vad gör vi för att föryngring ska bli en styrkefaktor?

Vårt ansvar måste vara att se den potential som finns, och bidra med de verktyg och den kunskap som vi tillägnat oss genom åren. Vi behöver ta tillvara på de idéer och den drivkraft som finns samtidigt som vi bygger unga människors kapacitet att samverka och föra ut sin kunskap. Hur många av oss har suttit ned med studenter och doktorander och pratat om varför det är viktigt att kunna presentera sin forskning och att förstå hur man samarbetar med företag? Hur många av oss har hjälpt studenter och doktorander att få fram sina resultat på ett konkret och handfast sätt som kan få andra människor intresserade av det som de gör och skapa samarbetsmöjligheter i framtiden?

Jag vill påminna om att Kunskapsförmedlingen finns för att göra just det här, den finns för att presentera forskare och forskning, och för att föra ut resultat, att förmedla kunskap! När SPS avslutas idag vill jag att just du pratar en stund med en yngre forskare nära dig, och delar med dig av hur du gör för att förmedla det du kan, att du visar din uppdaterade profil på Kunskapsförmedlingen, och att du ser till att alla de resultat som presenterats på SPS också finns på Kunskapsförmedlingen. På så sätt kan vi tillsammans skapa en mötesplats för all den potential och den kunskap som finns inom vårt område i Sverige, och också skapa ett skyltfönster för vad man kan arbeta med så att unga människor vill arbeta inom produktion och tillverkning. Vi vet att det är det allra mest spännande och intressanta man kan göra, låt oss förmedla det budskapet!

/Margareta

Margareta Groth (tekn dr), VINNOVA, är ordförande i ledningsgruppen för Kunskapsförmedlingen.

Dela