Kick-off för ECOnLub

Kick-off för ECOnLub

Nyhet

Idag träffades projektet ECOnLub i Västerås hos Accu Svenska AB för att officiellt starta upp projektet. Projektledaren Sverker Bihagen var värd. Projektets mål är att utveckla en ny typ av vegetabilisk smörjolja.

2016-09-29 09.48.59

Idag träffades projektet ECOnLub i Västerås hos Accu Svenska AB för att officiellt starta upp projektet. Projektledaren Sverker Bihagen var värd. Projektets mål är att utveckla en ny typ av vegetabilisk smörjolja och smörjsystem som ska ersätta normala mineraloljor och smörjsystem. Därigenom kommer miljöpåverkan att minska påtagligt samtidigt som prestandan förbättras.

Projektet har en total budget på 7,6 milj kronor och forskningsinsatserna sker framför allt vid Lunds Universitet. Deltagande företag är Accu Svenska (som har projektansavaret) Willo, AB Karl Hedin och Tanso.

Intresserade kan läsa mer under Projekt.

Dela