Produktionslyftets nyhetsbrev februari 2018

Produktionslyftets nyhetsbrev februari 2018

Nyhet

KTH Leancentrum i Södertälje är en viktig mötesplats för företag och andra aktörer som på olika sätt arbetar med och för Lean. Vi ser att Lean som koncept eller filosofi verkligen kan knyta samman människor från olika sektorer och vi vet av erfarenhet att Lean tillämpas brett – ett paradigm med start i verkstadsindustrin har blivit till en regional styrka och identitet.

Läs professor Monica Bellgrans ledare och resten av nyhetsbrevet här!

Dela