Insikter om kollaborativa robotar

Insikter om kollaborativa robotar

Nyhet

Den 7 januari 2019 genomförde IUC Halland och TEK Kompetens en teknikworkshop med tema ”Robotar som jobbar nära människor – något för ert företag?” i Halmstad baserad på Produktion2030s projekt Dynamite. Tanken var att ge deltagarna en bättre insikt i vad som finns på marknaden samt hur de kan tänka gällande strategier för smart automation.

Den 17 januari 2019 genomförde IUC Halland och TEK Kompetens en teknikworkshop med tema ”Robotar som jobbar nära människor – något för ert företag?” i Halmstad. Innehållet var baserat på resultat från Produktion2030s projekt Dynamite och leddes av Åsa Fast-Berglund från Chalmers. Tanken var att ge deltagarna en bättre insikt i vad som finns på marknaden samt hur de kan tänka gällande strategier för smart automation. 14 deltagare från 7 företag fick ta del av en kombination av praktik och teori med intressanta aspekter avseende säkerhet/lösningar och dess implementering. Uppskattat var också möjligheten att kunna testa robotprogrammering i praktiken.

Samtidigt som en strategi för ökad automation måste till för att Sverige ska öka effektiviteten har prisbilden på kollaborativa robotar gjort att även mindre företag kan använda dessa i sin verksamhet. Enkelhet i systemen och hur det går att nyttja en robot i produktionen fick deltagarna att tänka annorlunda, med nya infallsvinklar på hur det kan göras. Ett tydligt intryck var deltagarnas vilja att ta med diskussionerna till ”hemmaplan” för att planera hur de ska gå vidare. Som en av deltagarna skrev: ”Kommer gå vidare, är övertygad att vi har behov.” Med teknikworkshoppen har de också fått en tydligare bild av vad det finns för möjligheter.

Mer information har roger.lundin@ri.se.

Dela