Idéworkshops – Identifierar behov och möjliggör samarbete

Idéworkshops – Identifierar behov och möjliggör samarbete

Nyhet

I oktober arrangerade klustret komponenttillverkning en idéworkshop med målet att hitta möjligheter för att söka externt finansierade projekt. Klusterkoordinator Eva Troell menar att workshops är ett bra arbetssätt eftersom det involverar fler parter i idégenerering och behovsidentifiering och möjliggör samarbete, både för företag och FoU-utförare.

Läs mer – Idéworkshops – Identifierar behov och möjliggör samarbete

Dela