Högt flygande planer

Logg

Möte i Kiruna för Space Innovation Forum 3.

Högt flygande planer denna vecka inom RIT-projektet, Rymd för Innovation och Tillväxt, med möte i Kiruna för Space Innovation Forum 3 den 19-20 oktober. Produktion2030s ”kunskapsturné” med workshoppar i samarbete med IUCer och andra aktörer över landet fortsätter, där ett arrangemang på västkusten står närmast för dörren – mer information kommer inom kort. Även arbetet med att dokumentera de olika projekten som genomförts inom Produktion2030 fortsätter och vi länkar underhand till de intressanta resultaten via vår hemsida.

Dela