Hej från Produktion2030! – Nyhetsbrev 30 jan 2020

Nyhet

Nyhetsbrev januari 2020 från Produktion2030 - samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion.

 

Produktion2030 samlar Sverige för hållbar
och konkurrenskraftig produktion
GRATTIS TILL FEM NYA PROJEKT!
Fem nya projekt har beviljats finansiering efter vår tolfte utlysning:
Effektiva värdekedjor genom digitalisering.
Digital teknik kan effektivisera överföring av data och information mellan företag i värdekedjor. Dessa fem nya projekt samlar företag i industrins värdekedjor, från tillverknings- och skogsindustrin. Företagen, tillsammans med forskare från universitet, högskolor och forskningsinstitut ska tillsammans utveckla nya lösningar som kan bidra till ökad effektivitet och konkurrenskraft i industrin.
Läs mer om projekten
NYTT FRÅN BRYSSEL:
BUDGET I FOKUS FÖR EU:S NYA FORSKNINGSPROGRAM

Under 2021 planeras de nya EU-programmen Digital Europe och Horizon Europe att starta. Ramverket för dessa är nu färdigställt, men beslutet kring budgeten är försenad. För att Sverige ska bibehålla sin höga kompetensnivå är det avgörande att processen kommer igång snarast och att man håller fast vid ursprungssifforna.

Det skriver Charlotte Andersdotter, Chef för Teknikföretagens och RISE:s gemensamma kontor i Bryssel, i sin logg.

Läs hela internationella loggen
PROJEKT:
SECURE SHORTCUT (SeeCut)

Kan industri 4.0-inspirerade lösningar göra anpassning och uppdatering av automationssystem billigare och mer flexibel?

Projektet Secure Shortcut (SeeCut) är ett av 12 projekt som beviljats finansiering efter Produktion2030s tolfte utlysning.

Projektledare Ulf Bodin, LTU, berättar:

– SeeCut ska undersöka hur Industri 4.0-inspirerade lösningar kan göra anpassning och uppdatering av automationssystem billigare samtidigt som flexibiliteten ökar. Genomförandet baseras på konkreta användarfall som GKN Aerospace Sweden AB tillhandahåller.

Läs mer om SeeCut
”Välorganiserat och robust program som har öppnat en ny dimension inom svensk produktion vad gäller samverkan och spridning inom forskning och innovation.”

”Programmets insatser för att främja hela ”ekosystemet” kring industriproduktion är särskilt viktiga.”

”Den tolkning som Produktion2030 gjort av instrumentet Strategiska innovationsprogram för att realisera sina mål, sin agenda och sin effektlogik är imponerande. Verkställandet är mycket ändamålsenligt och gör programmet till en betydande hävstång för FoI inom svensk produktion.”

(från Produktion2030s 6-årsutvärdering)

Läs mer

 

Produktion2030 · Storgatan 5 · Stockholm 114 85 · Sweden

Dela