Forskarskola med starka resultat

Forskarskola med starka resultat

Logg

Imponerande siffror i en första sammanställning från Produktions2030s forskarskola.

Inom ramen för Produktion2030 bedrivs en nationell forskarskola i produktion och fortbildning inom produktion för personer verksamma inom industrin. Mattias Bokinge vid Högskolan i Halmstad har gjort en sammanställning över Produktion2030s forskarskola så här långt, en imponerande läsning! Här får du både en generell bild av vad en forskarskola kan vara och vilka delar den innehåller, liksom resultat och effekter från just denna satsning. Vi vill passa på att framhålla det fantastiska jobb som både Mattias och BG Rosén vid Högskolan i Halmstad – något att lysa upp vintermörkret med! Läs gärna mer om forskarskolan på Produktion2030s hemsida.

Dela