Peter Törlind

Peter Törlind

Docent Produktinnovation

Tel: 0920-492412

Lärosäte/Institut: Luleå tekniska universitet

Akademi: Product Development Academy (PDA)

Forskning innom produktinnovation med fokus på tidiga faser, teamkommunikation och kreativitet. Peter brinner för innovativ produktutveckling med människan i centrum.

Peter är biträdande professor/docent vid forskningsämnet Produktinnovation. Peter brinner för pedagogik i och undervisar flera både på grundnivå och avancerad nivå och är utbildningsledare för Teknisk design.

Peters kärnkompetens är tembaserad innovation, kreativitet, samarbete, distribuerat ingenjörsarbete, global produktutveckling, och fysiska miljöer för kreativt möte. Peter har skrivit ca 50 publikationer inom detta område.

Peter är även en av grundarna av Alkit Communications, ett spin off-företag som utvecklar applikationer för för distanskommunikation och testning av produkter på distans.

Forskning

Peter har främst varit inblandad i forskning som fokuserat på distribuerat arbete och kreativitet i tidiga faser. Han har under många år jobbat med teamarbete, kreativa metoder. Under de senaste åren har han fokuserat på hur additiv tillverkning kan användas för att utveckla innovativa produkter, främst inom rymdindustrin.

Peter är även verksamhetsledare för  DEPICT LAB, en forskningsmiljö som fokuserar på att visualisera och analysera mänskligt beteende. Mätutrustningen gör det möjligt att i ett forskningssammanhang studera faktiskt mänskligt handlade och undermedvetna kognitiva processer för att få svar som inte går att fånga med klassiska kvantitativa metoder.

Projekt

Dela