Mattias Hedman

Mattias Hedman

Doktorand - Produktinnovation

Lärosäte/Institut: Luleå tekniska universitet

Forskning

Då innovation idag kan anses grundläggande för att lyckas inom framskridande industrier är det huvudsak att kunna utveckla sin produktion genom att just leda innovation. Det medför att kunna balansera och kanalisera både ett nyttjande och ett utforskande av kunskap till produktionsinnovationer för att utvecklas, kontinuerligt och hållbart.
Min forskning fokuserar för närvarande på produktionsoperatörernas potentiella bidrag till dessa produktionsinnovationer. Hur kan operatörer idag och hur kommer de i framtiden att kunna bidra till en större innovationsförmåga? I detta sammanhang blir det även viktigt att involvera den digitala transformationen. Implementeringen av cyber-fysiska system anses ska ge upphov till stora förändringar för operatörer och deras framtida roll i produktionen. Alltså en direkt påverkan på deras möjlighet att bidra till produktionsinnovationer. Hur kan vi produktivt inkludera deras bidrag och öka innovationsförmågan, idag och i framtiden?

Dela