Martin Kurdve

Tekn. Dr. Innovation & Design Technology: Development of sustainable production systems. (Tekn.Lic. Industrial environmental economics - product service systems. M.Sc. Chemical Engineering with Engineering Physics)

Jag har forskat på utveckling av hållbara produktionssystem, såväl utveckling internt i företag, utveckling av affärsmodeller av produkt-service system och utveckling av cirkulära värdekedjor. Målet är att få resurseffektiva, hållbara, värdeadderande produktionsystem med minimal negativ påverkan.

Martin Kurdve är en småbarnspappa som börjar närma sig femti. Han är uppvuxen i Skåne men bor mestadels i Göteborg i Majorna. Martin har en del industriell erfarenhet från sjöfart, pappersindustri, IT-konsult och förpackningsindustri, men framförallt har han gedigen erfarenhet från produktionsutveckling i fordonsindustrin.

Forskning

Martin Kurdve har en industriell bakgrund med  erfarenhet främst från fordons- och förpackningsindustrin. Som industridoktorand till tekn.lic. på Lunds universitet har han forskat på product-service-systems för processkemikalier.  Därefter har Martin forskat på hur man integrerar miljöledning och andra ledningsystem med leanproduktion som industridoktorand på Mälardalens högskola och Swerea IVF (RISE). Senaste åren har Martin arbetat på RISE IVF med innovationsutveckling genom aktionsforskning i Produktionslyftet och arbetat i forskningsprojekt kring cirkulära materialflöden och haft en postdoc i ”Cirkular material flows” på Chalmers Tekniska högskola i två år.

Projekt

Sensible Value Chain: Material Flows, Roles and Circular Economy – SCARCE

SCARCE kommer att undersöka behov, möjligheter och hinder i värdekedjor upp- och nedström från små och medelstora företag (SMF). SCARCE kommer att undersöka vilka data som ska mätas och visualiseras och hur dessa data kan möjliggöra mer automatiserat utförande samt ge en mer dynamisk och proaktiv planering av produktionskapacitet och materialflöden genom företagen i värdekedjan. Dessutom studerar vi organisatoriska möjligheter, särskilt den framtida mänskliga rollen, för implementering och hantering i en digital och datastyrd värdekedja. Projektet utgår från interna digitala plattformar för SMF som framgångsrikt har utvecklats.

2019 – 2019

Kostnadsdriven grön kaizen

Genom produktionsnära miljöförbättringar bidrar idéprojektet ’Kostnadsdriven Grön Kaizen’ till ökad hållbarhet och konkurrenskraft i den extremt exporttunga läkemedelsproducerande industrin i Sverige. Med ett brett engagemang för miljöförbättringar hos alla medarbetare ökar resurseffektiviteten och hållbarheten samtidigt som kostnaderna minskar och attraktiviteten och varumärket för branschen stärks. Idéprojektet har genomförts av AstraZeneca och KTH. Idéprojektet finansieras av Vinnovas Produktion2030.

2017 – 2018

Kostnadsdriven grön kaizen

Dela

Search Next Previous Deselect Project manager URL Document Partner Calendar Place Close Menu Expand User Log out Profile