Kristina Wärmefjord

Kristina Wärmefjord

Biträdande professor, Geometrisäkring

Lärosäte/Institut: Chalmers tekniska högskola

Akademi: Product Development Academy (PDA)

Icke-stel simulering är nödvändigt för att säkersställa geometrisk kvalitet.

Kristina jobbar som biträdande professor på avdelningen Produktutveckling på Chalmers i Göteborg. Hon har en lic.examen i matematisk statistik och en doktorsexamen i Produktutveckling.

Forskning

Kristina forskar inom geometrisäkring, icke-stel variationssimulering och analys av mätdata. Arbetet sker i nära samarbete med industrin.

Projekt

Digital värdekedja för geometridata

Ökad digitalisering medför nya möjligheter för svensk tillverkningsindustri. Projektet fokuserar på nödvändig data för variationssimulering och hur dessa data ska samlas in och lagras. Projektet bidrar till ökad geometrisk kvalitet och bättre beslutsstöd för ingenjörer och designers. Den tekniska värdekedjan täcker mätning och utvinning av relevanta data, lagring av data i databas, användning av data i variationssimulering (som digital tvilling) och visualisering av simuleringsresultat som beslutsstöd. Detta stöttar värdekedjan från leverantörer av mätteknik, till komponentleverantör, till databasleverantör, till leverantör av simuleringsverktyg och upp till OEMs. Projektet har potential att ersätta prototyper och testserier och minskar kostnad, tidsåtgång samt miljöpåverkan.

2019 – 2019

Dela