Kerstin Johansen

Kerstin Johansen

Professor Integrerad Produkt- och Produktionsutveckling

Lärosäte/Institut: Jönköping University Linköpings universitet

Forskar inom gränssnittet mellan produktutveckling och produktionslösningar för framtidens resilienta och hållbara produktionssystem. Forskningen inriktas på hur nya teknologier kan integreras i en integrerad produkt- och produktionsutveckling, t ex för att underlätta för människa och robot att samverka i olika monteringssituationer och hur framtidens lättviktsmaterial eller återvunna material/komponenter kan komma att kräva nya typer av automationslösningar för montering samt hur det kan påverka eller påverkas av produktens utformning.

Hon har skrivit sin doktorasavhandling om ”Produktionsanpassning i samarbete mellan olika företag”. Idag forskar hon kring produktionslösningar där nya teknolgier kan bidra till en effektiv integrerad produkt- och produktionsutveckling, exempelvis för framtidens material, som kommer att ingå i en cirkulär ekonomi. Forskningen inriktas på hur människa och robot kan samverka i olika monteringssituationer och hur lättviktsmaterial eller återvunna material/komponenter kan komma att kräva nya typer av automationslösningar kopplat till produktens utformning och materialens egenskaper.

Hon har mer än 10 års industriell erfarenhet från svensk elektronikindustri, bl a som chef för Advanced Manufacturing på Ericsson i Linköping. Innan disputationen i juni 2005 var hon industridoktorand på Ericsson som sen blev Flextronics. Hon är civilingenjör inom Teknisk Fysik från Uppsala Universitet och direkt efter examen 1994 började hon på Ericssons produktionsanläggning i Linköping. Här vidareutvecklades hennes intresse för hur man samverkar mellan olika kompetenser, resurser, företag och organisationer under en produktframtagningsprocess. För sin forskning fick hon Alde Nilsson-stipendiet 2003. Hon tilldelades 2021-års Samverkanspris från Automation Småland för insatser att brygga över mellan akademi och industri både inom forskning och utbildning.

Projekt

Dela

Search Next Previous Deselect Project manager URL Document Partner Calendar Place Close Menu Expand User Log out Profile