Kerstin Johansen

Kerstin Johansen

Professor Integrerad Produkt- och Produktionsutveckling

Lärosäte/Institut: Jönköping University

Akademi: Produktionsakademien

Forskar inom gränssnittet mellan produktutveckling och produktionslösningar för framtidens resilienta och hållbara produktionssystem. Forskningen inriktas på hur nya teknologier kan integreras i en integrerad produkt- och produktionsutveckling, t ex för att underlätta för människa och robot att samverka i olika monteringssituationer och hur framtidens lättviktsmaterial eller återvunna material/komponenter kan komma att kräva nya typer av automationslösningar för montering samt hur det kan påverka eller påverkas av produktens utformning.

Hon har skrivit sin doktorasavhandling om ”Produktionsanpassning i samarbete mellan olika företag”. Idag forskar hon kring produktionslösningar där nya teknolgier kan bidra till en effektiv integrerad produkt- och produktionsutveckling, exempelvis för framtidens material, som kommer att ingå i en cirkulär ekonomi. Forskningen inriktas på hur människa och robot kan samverka i olika monteringssituationer och hur lättviktsmaterial eller återvunna material/komponenter kan komma att kräva nya typer av automationslösningar kopplat till produktens utformning och materialens egenskaper.

Hon har mer än 10 års industriell erfarenhet från svensk elektronikindustri, bl a som chef för Advanced Manufacturing på Ericsson i Linköping. Innan disputationen i juni 2005 var hon industridoktorand på Ericsson som sen blev Flextronics. Hon är civilingenjör inom Teknisk Fysik från Uppsala Universitet och direkt efter examen 1994 började hon på Ericssons produktionsanläggning i Linköping. Här vidareutvecklades hennes intresse för hur man samverkar mellan olika kompetenser, resurser, företag och organisationer under en produktframtagningsprocess. För sin forskning fick hon Alde Nilsson-stipendiet 2003. Hon tilldelades 2021-års Samverkanspris från Automation Småland för insatser att brygga över mellan akademi och industri både inom forskning och utbildning.

Projekt

Dela