Jörgen Frohm

Jörgen Frohm

Tekn. Dr. Produkt och Produktionsutveckling

Tel: +46 70 724 69 41

Jörgen Frohm, har en doktorsexamen i produkt- och produktionsutveckling från Chalmers Tekniska Högskola med inriktning på Människan i produktionssystemet, samt en civilingenjörsexamen i maskinteknik från Linköpings Tekniska Högskola. Hans huvudområde är människa-tekniksystem, arbetsmiljö och interaktionsdesign. Tidigare har Jörgen arbetat som  specialist och sakkunnig inom människa-tekniksystem samt gränssnitts utformning  av interaktiva system  vid ett  flertal kontrollrumsprojekt inom Norsk och internationell offshore verksamhet. Jörgen har också varit ansvarig för människa-teknik processen inom ett antal kärnkraftsindustrin projekt. Idag ansvarar Jörgen för en av Trafikverkets Forsknings&Innovations portföljer. Från att arbeta som forskare, har Jörgen även fått en omfattande verktygslåda av metoder inom människa-tekniksystem, arbetsmiljö och interaktionsdesign.

Dela