Joel Andersson

Joel Andersson

Professor of Material Science

Tel: 0739013319

Lärosäte/Institut: Högskolan Väst

Akademi: Produktionsakademien

Joel does research mainly on superalloys in the context of Manufacturing Engineering, Materials Engineering and Materials Physics. There are a number of projects that are currently running i.e. projects on Hot Cracking, Strain Age Cracking and Additive Manufacturing.

Forskning

Joel Andersson is professor of Material Science and Director of Production Technology. Joel’s field of research primarily covers welding and weldability of high temperature materials, in particular the precipitation hardening Ni- and Ni-Fe based superalloys. Joel is currently supervising eight PhD students in corresponding research areas.

Projekt

Lättviktskonstruktion av elfordon med friktionssvetsning (EVASTIR)

Projektet ska stödja den svenska fordonsindustrins förändring från fordon med förbränningsmotorer till elfordon och samtidigt öka användningen av nya, hållbara och miljövänliga tillverkningsprocesser. Projektet kommer att vidareutveckla friktionsomrörningssvetsning (FSW) för att möjliggöra tillverkning av en kostnadseffektiv, skalbar, lättvikts- och krocksäker batterilåda för elbilar. De tekniska målen är att utveckla FSW-metoden för fogning av blandade material, såsom gjutet och extruderat aluminium och för svetsning med hög hastighet, upp till 5m/min.

2019 – 2021

Lättviktskonstruktion av elfordon med friktionssvetsning (EVASTIR)

Dela