Jesper Sundqvist

Tekn. Dr. Produktionsutveckling Inriktning lasersvetsning och AM

Lärosäte/Institut: Luleå tekniska universitet

Min forskning handlar om laser additiv tillverkning, främst inriktat på att förstå processen i form av mass och värmeflöden.

Civilingenjörsexamen i maskinteknik med inriktning produktion vid Luleå tekniska universitet (LTU) 2011. Började doktorandstudier inom produktionsutveckling med fokus på materialbearbetning med laser, främst lasersvetsning 2012. Disputerade 2018 och började samma år som Universitetslektor på LTU.

Dela

Search Next Previous Deselect Project manager URL Document Partner Calendar Place Close Menu Expand User Log out Profile