Glenn Johansson

Glenn Johansson

Professor i produktutveckling (Docent, Tekn. Dr)

Lärosäte/Institut: Lunds universitet Mälardalens högskola

Akademi: Product Development Academy (PDA) Produktionsakademien

Glenn är professor i produktutveckling vid Lunds Tekniska Högskola och Mälardalens Universitet

Jag har ett brett forskningsintresse, men det övergripande intresset kan sammanfattas med organisation och ledning av produktutvecklingsverksamhet. Det kan till exempel handla om processer och metoder för effektiv produktutveckling, produktutveckling i globala organisationer, produktutveckling i samverkan mellan olika aktörer i värdekedjan, integrerade produkt- och tjänstelösningar samt produktledning. Två områden jag särskilt fokuserat på i min forskning är hållbar produktutveckling och integrerad produkt- och produktionsutveckling.

Dela

Search Next Previous Deselect Project manager URL Document Partner Calendar Place Close Menu Expand User Log out Profile