Christina Windmark

Christina Windmark

Doktorand maskinteknik

Tel: 046-2224388

Lärosäte/Institut: Lunds universitet

Utvecklar industriella ekonomiska beslutsstöd för att underlätta för företag att fatta välgrundade beslut som leder till effektivare produktion. Medverkar i forskningsprojektet SuReBPMS, med syfte att ta fram bättre mätetalssytem för producerande företag.

Christina Windmark är anställd som doktorand vid industriell produktion, Lunds tekniska högskola, sedan oktober 2011. Hon avlade sin examen i maskinteknik, inriktning produktion i augusti 2011. Vid sidan av forskningen undervisar Christina i tillverkningssystem och industriell produktion, hon har även engagerat sig som doktoranrepresentat i en av högskolans forskningsnämnder samt produktionakademin.

Forskning

Forskningen bedrivs inom industriella ekonomiska beslutsstöd och syftar till att ta fram underlag och processer för att företag skall kunna fatta välgrundade beslut som leder till effektivare produktion. Främst är forskningen inriktad på tillverkningsekonomi. I nuläget är Christina projektmedlem i forskningsprojektet SuReBPMS som syftar till att ta fram bättre mätetalssytem i industrin.

Christina har varit medlem i det avslutade forskningsprojektet PROLOC, som syftade till att ta fram en beslutsstödsprocess för företag som behöver bygga upp ny eller flytta befintlig produktion. Projektet var ett samarbete mellan Lunds tekniska högskola, Mälardalen högskola samt industripartners.

Projekt

Dela