Björn Langbeck

Björn Langbeck

Tekn Dr

Min forskning och övriga arbete in industrin har varit inom monteringsteknik och robotik, hela tiden baserat på lean-principer. I förlängningen har det även inneburit aktiviteter inom layouter, flöden och materialförsörjning.

Forskning

Min forskning har fokuserats på montering, Lean produktion och materialflöden. Särskilt har jag jobbat med flexibilitet i produktion.

Projekt

Dela