Bengt-Göran Rosén

Bengt-Göran Rosén

Professor

Tel: 035-167604

Lärosäte/Institut: Chalmers tekniska högskola

Produktionsteknik och funktionella yttopografier är mina forskningsspecialiteter.

Professor i Maskinteknik vid Högskolan i Halmstad och Gästprofessor vid Chalmers och Jönköpings Tekniska Högskola.

Grundutbildning och forskarutbildning inom Maskinteknikområdet på Chalmers.

Forskning

Forskningen BG Rosén bedriver grundar sig i mätteknik som medel för att förstå, specificera och kravställa tillverkningsprocess och produktens funktion. Forskningen hamnar i snittet mellan Produktens funktion och dess tillverkning med fokus på funktionsytors egenskaper och integritet.

Funktionsytapplikationer hämtas ur såväl fordonsindustrins drivlinor och karosser, inredningsdetaljer i olika plastmaterial som dentalimplantat och bakteriefrånstötande ytor för medicinska applikationer. På senare tid har forskningen även omfattat in-line mätning av ytor i roboticerade produktionsavsnitt som applicering av ytteknik för att förstå och vidareutveckla Additiva tillverkningsprocesser.

Forskargruppen driver och har drivit ett stort antal EU-, SSF- och Vinnovafinansierade projekt i samverkan med Svensk och utlänsk industri och institut.

Forskningsgruppen samarbetar regelbundet med Fraunhofer Institut i Tyskland och Universiteten i Lyon, Aalen (Tyskland), Huddersfield och

BG har mycket samverkan med Chalmers och Jönköpings Tekniska Högskola kring funktionsytforskningen och gruppen har med sina doktorander inskrivna på Chalmers examinerat 9 doktorer med funktionsyt- och produktionsinriktning.

Projekt

Dela