Åsa Fast-Berglund

Åsa Fast-Berglund

Biträdande professor med inriktning mot automationsstrategier och digitalisering

Lärosäte/Institut: Chalmers tekniska högskola

MIna främsta intressen är att skapa ökad förståelse för sambandet mellan fysisk och kognitiv automation.

Åsa jobbar som forskningsledare på avdelningen IMS, Produktionssystem på Chalmers, där hon leder en forskargrupp på ca: tio personer.

Åsa Fast-Berglund har under sin tid som forskare publicerat över 80 vetenskaplig artiklar inom automationsstategier, fysisk och kognitiv automation samt spelbaserat lärande.

Åsa Fast-Berglund har varit projektledare för fem nationella projekt inom programmen FFI och Produktion2030 och varit delaktig som arbetspaketledare i ytterligare tretton internationella och nationella projekt.

Forskning

Åsa Fast-Berglund forskning fokuserar på fyra områden;

Design av flexibla och dynamiska informationsflöden

Effektivisera information- och kunskapsdelning mellan människa, automation och organisation

Designa personliga arbetsplatser

Förstå och förbättra interaktionen mellan människa och automation i produktion genom att införa smart automation för att förbättra och effektivisera arbetsplatsen.

 

 

 

Projekt

Dela