Åsa Ericson

Åsa Ericson

Docent produktutveckling

Tel: 0920-492061

Lärosäte/Institut: Luleå tekniska universitet Lunds universitet

Kunskapsutbyte, innovation och behovsdriven utveckling av produkt-tjänsteintegrerade produkter.

Åsa startade som doktorand i forskningsprogrammet Proviking och är nu Docent i produktutveckling med inriktningen produkt-tjänsteinnovation. Åsa är involverad, som projektledare och som forskare, i ett projekt som fokuserar att stödja små och medelstora företagares kunskapsdelning med specifika hänsyn till perifera regioner. Hon driver också ett projekt som syftar till att utveckla angreppsätt för användarcentrerad innovation.

Forskning

Åsa Ericson presenterade och försvarade sin doktorsavhandling i december 2007. Avhandlingsarbetet fokuserade behovsdriven produkt-tjänsteinnovation inom tillämpningsområdet tillverkande industri. Särskild tonvikt lades på metoder för att involvera ingenjörer och kunder till företaget i tidiga faser, där bland annat olika syn på behovsinventering identifierades som en utmaning.

Åsa verkar som forskare, samt som tillförordnad ämnesföreträdare för ämnet Produktinnovation, vid Luleå tekniska universitet. Hon är även gästforskare vid Innovationsteknik, Lunds Universitet. Hennes forskningsintresse är baserat på ett användarcentrerat perspektiv där målet är att stärka innovationsförmågan hos företag och dess medarbetare. Tillämpningsområdet för forskningen har breddats till att utöver tillverkande industri även inkludera exempelvis offentlig sektor och turistnäring. 

Inom undervisningen är Åsa aktiv i kurser för innovation, kreativ produktframtagning, behovsinventering och produktutvecklingsprocesser, men även till viss del i ledning av innovationsprojekt. Kursutveckling och praktisk pedagogik är också ett intresse.

Dela