Anna Syberfeldt

Anna Syberfeldt

Professor i Produktionsteknik

Tel: 0500-448577

Produktionsutveckling

Anna Syberfeldt är forskningsledare för forskargruppen Virtual Production Development vid Högskolan i Skövde som består av cirka 30 forskare som arbetar med produktionssystemsutveckling och virtuell tekniker. Gruppens forskning tillämpas i stor utsträckning i nära samarbete med industripartners, främst inom tillverkningsindustrin. Forskningen omfattar olika områden som simulering, optimering, robotik, beslutsstödssystem och operatörsverktyg.

Forskning

Annas forskning är inriktad på virtuell produktionsutveckling och på att lösa komplexa industriella problem inom industrin. Anna använder sig av olika virtuella metoder, digitala tvillingar, artificiell intelligens och AR/VR/MR-applikationer i sin forskning. Anna leder flera forskningsprojekt och handleder doktorander.

Projekt

Dela