Företagsfrämjande

Företagsfrämjande

Logg

Kunskapsförmedlingens uppdrag från våra intressenter är att föra ut forskningsresultat till svensk industri och stärka samverkan med institut och högskolor – här är tips på fler initiativ.

När Kunskapsförmedlingen presenterar resultat från olika forskningsinitiativ är det slutfasen av en lång process. De organisationer och myndigheter som driver oss initierar mängder av aktiviteter som så småningom leder till projekt och forskningsresultat till nytta för svensk industri. Här ett litet axplock:

Vinnova smyglanserar sin nya hemsida (beta-version) med bland annat ”Finansieringsväljaren”, där de ger en mycket bra översikt av alla deras erbjudanden och med möjlighet att söka bland dem för att se om det finns finansiering som passar ditt ändamål. Läs mer här!

På Tillväxtverkets hemsida kan du läsa om den tävling som EU-kommissionen arrangerar varje år för att lyfta fram goda exempel på företagsfrämjande. Nominering måste ske senast den 28 april och priset delas ut vid en cermoni i Estland den 23 november. Läs mer här!

Missa heller inte KK-stiftelsens lansering av vårens utlysningar den 17 mars. Nytt för i år är att de kommer att genomföra riktade genomgångar av programmen, där de bjuder in personer med ansvar och ambition att bygga upp forsknings- och utbildningsmiljöer. Läs mer här!

Dela