FFI-konferens med bra referenser

FFI-konferens med bra referenser

Nyhet

Minister Damberg lyfte referenser till både Produktion2030, PiiA och Produktionslyftet.

Torsdagen den 23 november bjöd på en intressant och inspirerande FFI-konferens på Chalmers Lindholmen i Göteborg med tema ”Transporter i en hållbar stad”. Många kända ansikten var på plats, exempelvis Vinnovas Margareta Groth, Produktionslyftets ordförande Göran Johnsson och Vinnovas Jens von Axelson som alla under eftermiddagen sammanstrålade i det parallella spåret ”Uppkopplad industri och nya material”. Efter introduktion från FFIs styrelseordförande Ingemar Skogö och moderator Catharina Elmsäter Svärd inledde närings- och innovationsminister Mikael Damberg själva programmet. Han betonade i regeringens nyindustrialiseringsstrategi bland annat hållbar produktion, där både Produktionslyftet och Produktion2030 nämns som viktiga aktörer, och lyfte också beslut om att växla upp innovationsstödet. Även digitaliseringen lyftes i Dambergs tal där projekt från Produktion2030s systerprogram PiiA togs upp som exempel. Tillväxtverkets extra tilldelning på 78 miljoner inom digitalisering, där Produktionslyftet och PiiA i samverkan med Swerea IVF driver pilotprojektet Digilyftet, var en annan satsning som Damberg tog upp. Förmiddagen avslutades med reflektioner från professor Michael Browne från Göteborgs universitet kring konferensens huvudtema: ”Urban freight transport for sustainable cities”. Mycket intressant! På Vinnovas hemsida kommer filmer från föredragen att läggas upp, de är väl värda att hålla utkik efter!

Dela