Fem nya projekt i Mistra Innovation

Nyhet

Mistra Innovations styrelse beslutade att ytterligare fem projekt får finansiering med drygt 20 milj kronor vid sitt möte på Mistra den 24 juni 2015.

Mistra Innovations styrelse beslutade att ytterligare fem projekt får finansiering med drygt 20 milj kronor vid sitt möte på Mistra den 24 juni 2015.

Nu påbörjas arbetet med att planera och starta upp projekten. De flesta av de fem beräknas vara igång i september 2015.

Dela