Expertgruppledare bakom styrkeområden

Expertgruppledare bakom styrkeområden

Logg

Varje styrkeområde inom Produktion2030 har en expertgrupp knuten till sig, som var och en har två gruppledare. I en ny porträttserie presenteras dessa lite närmare – först ut är Erik Sundin vid Linköpings universitet.

I en ny porträttserie presenterar Produktion2030 alla sina expertgruppledare, där det finns två stycken bakom vart och ett av deras sex styrkeområden. Den förste att presenteras är Erik Sundin vid Linköpings universitet.

– Som expertgruppledare får jag möjlighet att samla akademi och industri för inspel till nya forskningspropositioner och texter till nya forskningsagendor, säger Erik. Inom samma grupp identifierar vi även industriella problem inom området och skriver gemensamma forskningsansökningar.

Här kan du läsa hela ”porträttet” på Produktion2030s hemsida!

Dela