Engagerade företag i Trollhättan

Nyhet

Intressanta diskussioner och bra kontakter vid projektseminariet om ”Servicearkitektur för produkt- och produktionstillgänglighet”

IUC Väst samlade fredagen den 28 oktober tillsammans med Swerea IVF ett antal små och medelstora företag till en teknikworkshop baserad på erfarenheterna från Produktion2030s projekt ”Servicearkitektur för produkt- och produktionstillgänglighet”. Läs om deltagarnas intressanta reflektioner på Produktions2030s hemsida!

Dela