Breddat erbjudande från Produktionslyftet

Breddat erbjudande från Produktionslyftet

Nyhet

Välj mellan Start-, Utvecklings- och Fördjupningsprogram!

pl2

Produktionslyftet vidgar sitt erbjudande mot små och medelstora företag med fler alternativ. Nu erbjuds företagen Start-, Utvecklings- eller Fördjupningsprogram för att utveckla deras egen inneboende förmåga att förbättra sin konkurrenskraft. Här tillämpas principer som bygger på Lean, men utgångspunkten är företagens egna styrkor och värderingar. Produktionslyftet har utvecklats utifrån tillverkningsindustrins behov och möjligheter, men även andra företag som kan tillämpa samma principer är välkomna. Programmen innehåller coachning baserad på Produktionslyftets standardiserade metodik ”Sneda Vågen”, samt utbildning inom Utvecklingsprogrammet. Läs mer om deras erbjudanden här!

Dela