Ny kunskap för att stödja flexibla automatiserade materialhanteringssystem

Nyhet

Projektet FAKTA (Flexible Automation of Kitting, Transport and Assembly) fokuserar på industriella materialhanteringsprocesser i form av interntransporter och plockprocesser. Gränssnitten mot lager och monteringsprocesser betonas också i projektet. Syftet är att generera kunskap som kan stödja utformning och styrning av högpresterande automatiserade materialhanteringssystem med en hög grad av flexibilitet.

Projektet FAKTA har koppling till Produktionsklustren för montering och logistik. Bakgrunden till forskningen är att automationsgraden i materialhanteringsprocesser generellt är mycket låg i industrin, trots att det bör finnas en potential för ökad produktivitet och tillförlitlighet och trots att exempel på automationslösningar har funnits i flera decennier. Inte minst är det utmanande att skapa automatiserade lösningar som kan leva upp till de krav på flexibilitet som föreligger i många materialhanteringsprocesser. Projektets syfte är att generera kunskap som kan stödja utformning och styrning av högpresterande automatiserade materialhanteringssystem med en hög grad av flexibilitet.

Projektet innefattar nio företag samt två institutioner från Chalmers Tekniska Högskola. Deltagande företag är ABB Robotics, CEJN, FlexLink, Scania, Schenker Logistics, Schunk, Virtual Manufacturing, Volvo Lastvagnar och Väderstad. Från Chalmers deltar institutionerna Industri- och materialvetenskap och Teknikens ekonomi och organisation. Projektet initierades hösten 2019 och avslutas i april 2023, och det finansieras av FFI-programmet (dnr 2019-03116).

Under projektet har ett flertal forskningsresultat genererats, vilka har kommit de deltagande företagen till direkt nytta och vilka också har publicerats på konferenser och i vetenskapliga journaler (se länkar nedan). Inom projektet sammanställs också en skrift med designriktlinjer för högpresterande automatiserade materialhanteringssystem.

– Utöver konkreta resultat så har projektet även genererat nya tankar och planer för framtiden. Under projektet observerades att många utmaningar vid introduktion och tillämpning av automation är kopplade till frågor om människa och organisation, snarare än teknologi, säger Robin Hanson, projektledare för FAKTA, Chalmers.

För att studera de nya frågeställningarna ytterligare planeras nu ett fortsättningsprojekt som närmare fokuserar på samspelet mellan människa och automation i materialhanteringssystem.

Vetenskapliga journaler:

För mer information om FAKTA, kontakta:
Robin Hanson, Chalmers

För mer information om Produktionsklustret för montering, kontakta:
Sandra Mattsson, klusterkoordinator, RISE

För mer information om Produktionsklustret för logistik, kontakta:
Martin Kurdve, klusterkoordinator, RISE

Dela