Kunskapsförmedlingen lanserar Kurser

Kunskapsförmedlingen lanserar Kurser

Nyhet

Kunskapsförmedlingen har utvecklat en ny modul: Kurser. 

Syftet med projektet ”Utbildningsportal” som pågått under 2018/19 har varit att utveckla systemstöd för Produktion2030s forskarskola, som idag har ca 200 forskarstuderande och ett femtiotal kursgivare (lärare). Systemstödet ska inkludera presentation av kurser och anmälningsfunktion. Se resultatet på kunskapsformedlingen.se/kurser/.

Denna modul testas i skarpt läge under sommaren 2019 med ett fåtal kurser. Successivt tillkommer fler kurser tills portalen är fullt utbyggd. Utbildningsportalen används parallelt med den nuvarande webbportalen Produktion2030s forskarskola. Det fungerar tillsvidare att anmäla sig på vilken som av dessa portaler.

Kontaktperson: Sabina Rebeggiani

Dela