Sabina Rebeggiani

Sabina Rebeggiani

Tekn. Dr. Maskinteknik med inriktning funktionella ytor och poleringsteknik

Lärosäte/Institut: Högskolan i Halmstad

Tar fram nya testrutiner för polering och bedömning av ytor.

Sabina jobbar som lektor i forskargruppen Funktionella ytor på Högskolan i Halmstad.

Forskning

Sabinas forskning syftar till att förstå vad i ytstrukturer som är avgörande i bedömningen av ytkvalité, samt att ta fram kvantifierbara bedömningskriterier. Främst studeras kopplingen mellan ytors funktion, karakterisering i mikro- och nanometerskala samt tillverkningsteknik.

Projekt

Dela