Interoperabilitet – rapport om arbetssätt, nycklar och utmaningar

Interoperabilitet – rapport om arbetssätt, nycklar och utmaningar

Nyhet

I takt med den ökade digitaliseringen så blir vi alltmer uppkopplade, antalet olika system ökar, mängden data stiger och med det komplexiteten. Produktionsklustret för montering har tagit fram en rapport vars syfte är att bidra till att öka kunskapen och medvetenheten inom ett viktigt område som genomsyrar många angränsande frågor - interoperabilitet.

Interoperabilitet är när två eller fler system eller komponenter utbyter och använder information. Kort sagt handlar det om vilka system vi använder idag som går ihop. Sandra Mattsson, forskare på RISE och projektledaren för rapporten förklarar:

– Det handlar om hur vi delar och använder data. Vem har tillgång till data, hur samverkar vi kring och utbyter information, hur möts människa-maskin i monteringen, hur lagras data så att vi kan öka spårbarhet, hur kan de digitala hjälpmedlen stötta oss vid ökad automation i montering och hur kan vi tanka ut data och göra djupare analyser?

Målgruppen för rapporten är yrkesverksamma eller forskare inom montering/produktion. Målet är att skapa ett dialogunderlag för interaktion med industri via till exempel nya ansökningar, nya samarbeten och/eller ökat intresse för montering.

– Genom intervjuer med sju deltagare inom Produktionsklustret för montering, som representerar såväl industri som akademi, har vi sammanställt en rapport om hur vi jobbar med interoperabilitet inom klustret idag, säger Sandra Mattsson.

 

Utmaningar och behov

Ett flertal utmaningar har kommit fram kopplat till ämnet interoperabilitet, där framför allt fyra utmaningar lyfts fram i rapporten. Exempel på utmaningar är hur system ska kopplas ihop samt mer övergripande data- och informationssäkerhetsfrågor. Därtill har behovet av kompetens belysts vilket är en komplex fråga.

– Sammanfattningsvis kan vi säga att det som kommer att efterfrågas av industrin i framtiden är IT-experter och mjukvaruutvecklare som faktiskt förstår monteringskontexten med alla dess dimensioner, säger Sandra Mattsson.

Rapporten ”Interoperabilitet – så här jobbar vi!” är gratis och kan laddas ner här nedan.

Dela