Vinnovas Kompetenscentrum

Stänger: 2016-01-28

Med denna utlysning inom kompetenscentrumprogrammet vill vi stödja internationellt konkurrenskraftiga centrum som genomför behovsmotiverad excellent forskning i samverkan.

Detta är den första utlysningen inom det nya programmet Kompetenscentrum, som har starkt fokus på samverkan mellan forsknings- och innovationsmiljöer. Utlysningarna kommer att genomföras var tredje år, och sker i två steg:

Steg 1: Skissförfarande. Av inkomna skisser väljs ett antal ut att skicka in en fullständig ansökan.

Steg 2: Endast de som går vidare från steg 1 eller valts ut att söka från utlysningen Kompetenscentrum 2017 Riktad får lämna in en fullständig ansökan. VINNOVA planerar att bevilja max åtta kompetenscentrum med start år 2017.

Tidigare erfarenheter har visat att ett bra samspel mellan olika parter tar tid att etablera och därför har VINNOVA ett tioårigt perspektiv på stödet till ett Kompetenscentrum. Stödet kommer dock först att beviljas på 5 år med möjlighet till ytterligare 5 års förlängning.

Dela