Vinnova finansierar svenskt deltagande inom avancerad tillverkning

Vinnova finansierar svenskt deltagande inom avancerad tillverkning

Stänger: 2017-04-21

Inom ramen för EUREKAs nätverksprojekt lanseras en ny utlysning för avancerad tillverkning där Vinnova finansierar det svenska deltagandet. Utlysningen vänder sig till små och medelstora företag, universitet och högskolor, stora företag samt forskningsinstitut.

Syftet med Vinnovas medfinansiering är att möjliggöra deltagande i europeiska projekt som stärker svensk konkurrenskraft inom avancerad tillverkning. För Vinnova är det viktigt att den svenska delen av ett projektkonsortium är baserat på engagemang och deltagande av företag med FoU-verksamhet i Sverige. Målet för det svenska deltagandet är att ge förbättrade affärsmöjligheter i Europa och internationellt.

I den nya utlysningen deltar förutom Sverige även Frankrike, Spanien, Sydafrika, Sydkorea, Tjeckien, Turkiet och Ungern. Utlysningen är öppen för samarbeten inom följande områden:

  1. Avancerade tillverkningsprocesser
  2. Intelligenta och adaptiva tillverkningssystem
  3. Digitala, virtuella och effektiva företag
  4. Interaktion mellan människa och maskin
  5. Hållbar tillverkning
  6. Kundbaserad tillverkning

Dela