Utmaningsdriven innovation – Steg 1 Initiering 2014

Stänger: 2014-08-28

Med utlysningen vill vi stödja konstellationer som har stor potential och förmåga att ta fram lösningar på fyra identifierade samhällsutmaningar:

Dela