Uppskalning för en hållbar industri 2023

Uppskalning för en hållbar industri 2023

Stänger: 2023-03-28 kl 14:00

Detta är en utlysning inom Vinnovas område Hållbar industri. I Sverige pågår ett flertal initiativ som syftar till att utveckla en hållbar industri. Många av dessa insatser befinner sig i relativt tidiga utvecklingsskeden, men kan med rätt förutsättningar växa till pilot- och demonstrationsprojekt som på sikt kan omsättas till industriella lösningar. Uppskalning och test av koncept i verklig miljö bedöms vara en förutsättning för att minimera risker, skapa grund för acceptans och främja kommersialisering av lösningar som bidrar till hållbarhet och klimatomställning. I den här utlysningen efterfrågas därför projektförslag för vidareutveckling och uppskalning av lösningar som, efter implementering, bidrar till en hållbar industri. Det övergripande syftet är att – genom stöd till test och demonstration i verklig miljö – främja industriell implementering.

Vad kan ni söka för?

Projekt som syftar till att utveckla och validera teknik, metoder, processer, affärsmodeller i större skala samt skapa förutsättningar för nationell/internationell spridning, implementering och nyttiggörande av projektets resultat.

Vem kan söka?

Utlysningen riktar sig till aktörskonstellationer bestående av parter (juridiska personer) som öppnar upp för ett systemövergripande omställningsarbete, där hela ekosystem och värdekedjor/värdenätverk omfattas.

Hur mycket kan ni söka?

Utlysningens budget är 70 miljoner kronor. Bidrag kommer att beviljas med maximalt 40 procent av projektets stödberättigande kostnader och maximalt 20 miljoner kronor per projekt.

Dela