Testbäddsprojekt för digitalisering i tillverkningsindustrin

Stänger: 2017-09-28 kl 14:00

Med det här erbjudandet ger Produktion2030 stöd till testbäddsprojekt. Projekten skall utnyttja existerande testmiljöer och leda till ökad digitalisering av svensk tillverkningsindustri.

Denna utlysning finansierar testbäddsprojekt, vilket innebär att projekten antingen ska testa ny teknik eller nya kombinationer av känd teknik i en testmiljö. Målet är att främja digitaliseringen av svensk tillverkningsindustri och att fler ska använda testbäddar för att testa och demonstrera nya produktionsmetoder, produktionssystem och produktionstekniker.

Projekten ska utnyttja redan existerande testmiljöer som kan finnas i ett företag, på en högskola eller universitet, eller i ett forskningsinstitut. Huvuddelen av finansieringen ska gå till akademins eller institutens arbete med tester i testbäddsmiljöer.

Projekten ska ha huvudfokus inom ett eller två av Produktion2030:s sex styrkeområden:

  1. Resurseffektiv produktion
  2. Flexibel produktion
  3. Virtuell produktionsutveckling
  4. Människan i produktionssystemet
  5. Cirkulära produktionssystem och underhåll
  6. Integrerad produkt- och produktionsutveckling

Dela