System för hållbar konsumtion och produktion

System för hållbar konsumtion och produktion

Stänger: 2022-05-10 kl 14:00

Belmont Forum har öppnat utlysningen System för hållbar konsumtion och produktion. Dagens system har visat sig vara inte hållbara och världen behöver hitta nya system som tillgodoser alla aspekter av hållbarhet.

Eftersom utmaningen är komplex, behövs integrerade, interdisciplinära och tvärsektoriella forskningsinsatser, som sammanför forskare från humaniora, samhälls- och naturvetenskap, såväl som företrädare för resursanvändare, industri, medborgarorganisationer och beslutsfattare. De sökande projektkonsortierna ska inrikta sig mot ett eller flera av följande ämnen:

Dela