Strategiska rekryteringar 16

Strategiska rekryteringar 16

Stänger: 2016-09-21

KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolor att tillsammans med näringslivet ansöka om finansiering för strategiska rekryteringar. Stödformen innebär att stiftelsen tillsammans med näringslivet finansierar strategiskt viktiga anställningar vid Sveriges nya universitet och högskolor. Programmet består av två delprogram som riktar sig till rekrytering av: • Professor • Biträdande lektor (eller motsvarande)

För att skapa dynamiska och starka forsknings- och utbildningsmiljöer krävs ett ständigt inflöde av forskare. Programmet Strategiska rekryteringar bidrar till kapacitetsförstärkning vid strategiskt viktiga forskningsmiljöer.

Det övergripande målet med programmet är att utveckla kapaciteten för forskning och utbildning i samproduktion med näringslivet vid Sveriges nya lärosäten inom strategiskt viktiga områden. Målet är därutöver också att bidra till förnyelse av forskningen och utbildningen och ökad kompetens i näringslivet genom att skapa möjligheter att rekrytera forskare inom nya och kompletterande områden.

Dela