Strategisk mobilitet 2019!

Strategisk mobilitet 2019!

Stänger: 2019-09-10 kl 14:00

Sök Strategisk mobilitet 2019! Programmet förenklar för forskare från industrin eller akademin/forskningsinstitut att arbeta hos den andra parten genom att SSF finansierar lönekostnaden.

Stiftelsen för Strategisk Forskning har avsatt 15 miljoner kr för en satsning på strategisk mobilitet under en period av två år. Varje bidrag inom programmet täcker en forskares eller motsvarande persons lön under en fyra till tolv månaders utbytestjänstgöring inom annan sektor än den som personen är aktiv inom. Gästforskaren skall under vistelsen bedriva strategisk forskning inom något av stiftelsens ansvarsområden som är naturvetenskap, teknik och medicin.

Personer vid myndighet/sjukhus kan söka på samma villkor som företagspersoner.

Sista ansökningsdag är 10 september, 2019, kl. 14.00. Tidigaste projektstart kan beräknas till 2020-01-01. Vänligen skriv ansökan på engelska!

Tidigaste projektstart kan beräknas till 1 januari 2020.

För mer information, se  SSF:s hemsida www.strategiska.se eller kontakta

Programchef Joakim Amorim, joakim.amorim@strategiska.se, tel 073 – 358 16 65
Kommunikationschef Eva Regårdh, eva.regardh@strategiska.se, tel 073-358 16 68

Dela

Search Next Previous Deselect Project manager URL Document Partner Calendar Place Close Menu Expand User Log out Profile