Större pilotprojekt och demonstrationer för omställning

Större pilotprojekt och demonstrationer för omställning

Stänger: 2020-04-01 kl 24:00

Du som har en innovativ lösning, produkt eller tjänst, som tar sikte på omställning av energisystemen är välkommen att söka stöd för pilotprojekt eller demonstration.

Projekt som kan ta innovationer från forskning till marknad kan få stöd

Utlysningen riktar sig till pilot- och demonstrationsprojekt som tar sikte på omställning av energisystemen, inom olika utmaningsområden. Dessa inkluderar utmaningar inom samhället inklusive industrin, transport, bioenergi, elområdet och bebyggelsen. Även systemdemonstrationer som inkluderar till exempel ekonomiska, infrastruktuella, regelverksmässiga och politiska förutsättningar kan få stöd. Utlysningen riktar sig till större pilot- och demonstrationsprojekt, vilket innebär att projekt inom denna utlysning ska omfatta minimum 5 000 000 kr i stödberättigade kostnader.
Projekt ska vara inom något av följande tre olika kategorier, alternativt en kombination av dessa:

Vi ser gärna ansökningar som utmanar rådande norm för energiinnovation.

Dela