Stiftelsen för Strategisk Forsknings program för Strategisk mobilitet 2015

Stiftelsen för Strategisk Forsknings program för Strategisk mobilitet 2015

Stänger: 2015-09-30

Strategisk mobilitet 2015 – för ökad rörlighet mellan akademi och näringsliv/klinik

Stiftelsen för Strategisk Forskning har avsatt 15 miljoner kr för en satsning på strategisk mobilitet. Ungefär 15 bidrag kommer att delas ut. Varje bidrag ska täcka en forskares, eller motsvarande persons, lön under en fyra till tolv månaders utbytestjänstgöring inom annan sektor än den som personen för närvarande är aktiv inom. Gästforskaren skall under vistelsen bedriva forskning, forskningsbaserad verksamhet eller teknisk utveckling inom något av stiftelsens ansvarsområden.

Sista ansökningsdag är torsdag den 10 september, kl 14.00.

Tidigaste projektstart kan beräknas till 2016-01-01.

Hämta utlysningstexten här

Read the complete announcement

 

Dela