Stiftelsen för Strategisk Forskning utlyser Smarta System 2015

Stiftelsen för Strategisk Forskning utlyser Smarta System 2015

Stänger: 2015-09-17

Smarta System 2015 

 

SSF utlyser 300 miljoner kronor i rambidrag inom programmet ”Smarta system”. Smarta system integreras i till exempel självkörande fordon eller avancerade diagnosmetoder inom vården, men används även för att storskaligt reglera elnät, pappersproduktion och trafikflöden. Området kännetecknas av tekniksprång och är också viktigt för andra vetenskapliga fält och industriella tillämpningar.

 

Ett smart system kan kommunicera snabbt och tillförlitligt med omgivningen, automatiskt hantera förändringar och lära sig av sina erfarenheter. Inom ICT-området bär smarta system fram nya konstruktioner hos bland annat autonoma system och robotar. Fokus för den här utlysningen är på cyberfysiska system, integrerade system och system-av-system, där tillämpningarna framförallt finns inom automatisering, autonoma system och artificiella intelligensbaserade informationssystem.

 

Sista ansökningsdag är torsdag den 17 september kl 14.00. 

 

Tidigaste projektstart kan beräknas till 2016-07-01.

 

Hämta utlysningstexten här/Read the announcement here

Dela