Stiftelsen för Strategisk Forskning utlyser Materialvetenskap – nya metoder för syntes och process

Stiftelsen för Strategisk Forskning utlyser Materialvetenskap – nya metoder för syntes och process

Stänger: 2015-09-24

Utlysningen syftar till att förbättra förståelse och styrbarhet av materialframställningen.

Materialvetenskap – nya metoder för syntes och process

SSF utlyser 300 miljoner i rambidrag inom programmet Materialvetenskap – nya metoder för syntes och process. Nya material har ett brett användningsområde, från smartphones till energieffektiva byggnader. Området kännetecknas av tekniksprång och är också viktigt för andra vetenskapliga fält och industriella tillämpningar.

 

I många tillämpningar är det själva materialet som sätter gränsen för komponentens eller konstruktionens funktion och livslängd. Upptäckten av nya material och tillgången till förbättrade material är därför strategiska faktorer för industri och sjukvård. Med satsningen vill SSF bidra till att förbättra förståelse och styrbarhet av materialframställningen. Teknikerna kan vara additiv tillverkning (3D-printing), sintring, gjutning, vakuumförångning eller helt nya processer för tillverkning av keramer, metaller, polymerer och hybridmaterial. Resurshushållning och återvinningsbarhet är viktiga inslag.

 

Sista ansökningsdag är torsdag den 24 september kl 14.00. 

 

Tidigaste projektstart kan beräknas till våren 2016.

 

Hämta utlysningstexten här/Read the announcement here

Dela